Biblioteka

Bibliotekarz Szkoły

Bibliotekarz
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

mgr Alina NIEDZIELSKA

GODZINY PRACY

Wtorek

14.00 – 18.00

Środa

14.00 – 18.00

Piątek

14.00 – 16.00