XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY „ZA KOTARĄ”

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY „ZA KOTARĄ”
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

REGULAMIN

 

 • 1
 1. Organizatorem X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego „Za Kotarą” jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest:
 • prezentacja umiejętności pianistycznych uczestników,
 • porównanie poziomu wykonawczego uczniów z różnych ośrodków, będących na tym samym etapie nauczania,
 • propagowanie muzyki fortepianowej,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych.
 1. Konkurs odbędzie się 18 marca 2019 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st. R. Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia.
 • 2
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Uczestnicy konkursu występować będą za zasłoniętą kotarą.
 3. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach:
 • Grupa I – uczniowie klas: I cyklu sześcioletniego
 • Grupa II – uczniowie klas: II cyklu sześcioletniego
 • Grupa III – uczniowie klas: III cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego
 • Grupa IV – uczniowie klas: IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego
 1. Program konkursu obejmuje wykonanie dwóch poniższych utworów obowiązkowych:

Grupa I –   W. Gillock – „Splasching in the Brook”, L. Bas – „Calineczka”

Grupa II – A. Cwojdziński – „Marzenie”, L. Bas – „Kwoka z kurczętami w wiklinowym koszyku”

Grupa III – L. Bas – „Krasnale”, L. Bas – „Bajeczka na dobranoc”

Grupa IV – L. Bas – „Piłeczka pingpongowa”, A. Cwojdziński –Preludium

Nuty utworów konkursowych

 1. Dopuszcza się możliwość udziału uczestników z niższych klas w wyższej grupie.
 • 3
 1. Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy wykonawca otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższa punktację otrzymują tytuł Laureata XI Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego „Za Kotarą” oraz nagrodę.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.
 • 4
 1. Karty uczestnictwa w konkursie  prosimy przesyłać do dnia 08 lutego 2019 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

 1. Romana Maciejewskiego w Lesznie, Wałowa 3, 64-100 Leszno

 lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 1. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników.
 2. Wpisowe w wysokości 80 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 91 34 0000

z dopiskiem „XI Konkurs Pianistyczny Za Kotarą”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają
  we własnym zakresie.
 3. Nuty utworów konkursowych będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora.
 4. Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń.

KALENDARZ WYDARZEŃ

KALENDARZ WYDARZEŃ
data godzina wydarzenie
08.10.2018 12.00-19.00 Przesłuchania techniczne skrzypiec
11.10.2018 14.00-17.00 Przesłuchania techniczne wiolonczeli
12.10.2018 16.00 Wyjazd do Filharmonii Wrocławskiej
15.10.2018 13.30-19.00 Przesłuchania techniczne- sekcja dęta
16.10.2018 18.00-19.30 Przesłuchania techniczne- sekcja dęta
16.10.2018 16.00 Recital fortepianowy – Pani Karoliny Wahl
17.10.2018 14.00-19.30 Przesłuchania techniczne- sekcja dęta
18.10.2018 15.00-17.30 Przesłuchania techniczne- sekcja dęta
20.10.2018 16.00 Koncert w ramach XX Jubileuszowy Leszczyńskiego Festiwalu Muzycznego im.Romana Maciejewskiego – Dialog fortepianów – Katarzyna Rajs, Piotr Kępiński
22.10.2018 17.00-18.00 Koncert z okazji Dani Edukacji Narodowej organizowany przez Samorząd Uczniowski
26.10.2018 11.00 Rada Pedagogiczna
29.10.2018 od 13.00 Warsztaty pianistyczne – prowadzący –  Agnieszka Berest
05.11.2018 Warsztaty skrzypcowe – prowadzący – prof. Bartosz Bryła
07.11.2018 od 13.00 Warsztaty saksofonowe – prowadzący – dr hab. Ryszard Żołędziewski
08.11.2018 17.00 Audycja klasy fortepianu p. Joanny Czuby
09.11.2018 Warsztaty gitarowe – dr Tomasz Kandulski
16.11.2018 17.00 KONCERT w MOK w Lesznie – „Pan Tadeusz – kantata na głosy solowe, chór i orkiestrę do wybranych wersetów epopei narodowej”
19-21.11.2018 Przesłuchania Regionalne Centrum Edukacji Artystycznej klas instrumentów dętych drewnianych szkół muzycznych I stopnia regionu wielkopolskiego
22.11.2018 Warsztaty wiolonczelowe – prowadzący – Sylwia Kamzelska-Bronowicka
23.11.2018 9.00-19.00 Przesłuchania techniczne – fortepian
26.11.2018 15.00 Warsztaty puzonowe
30.11.2018 18.00 Audycja klasy fortepianu p. Katarzyny Wojtkowiak
06.12.2018 16.00 Audycja klasy fortepianu p. Joanny Czuby
07.12.2018 17.00 Koncert świąteczny – MOK w Lesznie
10.12.2018 15.30 Koncert sekcji strunowej
10.12.2018 17.00 Przesłuchania półroczne- sekcja dęta
10.12.2018 18.30 Koncert sekcji klawiszowej i dętej
12.12.2018 9.00-16.00 Przesłuchania półroczne uczniów sekcji strunowej
12.12.2018 18.30-19.30 Przesłuchania półroczne uczniów sekcji dętej
17.12.2018 11.00-19.00 Przesłuchania półroczne – sekcja klawiszowa
17.12.2018 14.00-18.00 Przesłuchania półroczne – wiolonczela, kontrabas
17.12.2018 18.15 Audycja klasy saksofonu i klarnetu p. Pawła Majdanika
18.12.2018 12.00-15.30 Przesłuchania półroczne – sekcja klawiszowa
19.12.2018 15.00 Audycja klasy fletu p. Ewy Biały
19.12.2018 17.30 Audycja klasy fagotu p. Leszka Marszałka
19.12.2018 18.30 Audycja klasy puzonu p. Romana Bety
20.12.2018 16.30-19.30 Przesłuchania półroczne – sekcja dęta
18.12.2018  16.30 Koncert świąteczny – Spotkanie opłatkowe
21.12.2018 16.30 Przesłuchania półroczne – sekcja dęta
09.01.2019 16.00 Koncert kolęd – Uroczysta Msza swięta z okazji Jubileuszu szkoły – Bazylika Mnniejsza św. Mikołaja w Lesznie
11.01.2019 11.00 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjno – analityczna