Konkursy

Konkursy organizowane w szkole:

 • X Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny „Za kotarą” – regulamin

Potrzebne dokumenty:
dokumenty Regulamin
dokumenty Zgłoszenie
dokumenty Grupa I
dokumenty Grupa II
dokumenty Grupa III


 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA

Ogólne zasady organizacyjne :

 1. Organizatorem MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III i IV cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.
 3. Konkurs organizowany jest co dwa lata.
 4. Najbliższa edycja konkursu planowana jest w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • REGIONALNY KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM

Ogólne zasady organizacyjne:

 1. Organizatorem REGIONALNEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest partnerstwo muzyczne uczniów oraz podniesienia świadomości roli pianisty-kameralisty i akompaniatora – podniesienie rangi przedmiotu nauka akompaniamentu w szkołach muzycznych.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów kameralnych, w skład których obowiązkowo wchodzi fortepian: duet fortepianowy (4ręce), duet z instrumentalistą, duet z głosem wokalnym, trio, kwartet, kwintet i inne.
 4. W skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie uczniowie szkół muzycznych.
 5. Konkurs organizowany jest co dwa lata.
 6. Najbliższa edycja konkursu planowana jest w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU