Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Ewentualny zakup podręczników będzie uzgadniany na bieżąco z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot.

Biblioteka szkolna dysponuje podręcznikami, które nie posiadają formy zeszytów ćwiczeń.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
z przedmiotów ogólnomuzycznych, obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 

PSM I stopnia

 1. Klasa I – III c6 – Kształcenie słuchu, Rytmika
 • Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka” , wyd. EUTERPE

 

 1. Klasa IV-VI c6 – Kształcenie słuchu

 

 • Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka” (podręcznik do kształcenia słuchu) wyd. EUTERPE
 • Ćwiklińska, M. Rogozińska – Dyktanda elementarne , wyd. Triangiel
 • Wacholc – Solfeż elementarny , wyd. Triangiel

 

 1. Klasa I-II c4 – Kształcenie słuchu

 

 • Ćwiklińska, M. Rogozińska – Dyktanda elementarne , wyd. Triangiel
 • Wacholc – Solfeż elementarny , wyd. Triangiel

 

 1. Klasa III-IV c4 – Kształcenie słuchu

 

 • Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka” (podręcznik do kształcenia słuchu) wyd. EUTERPE
 • Ćwiklińska, M. Rogozińska – Dyktanda elementarne , wyd. Triangiel
 • Wacholc – Solfeż elementarny , wyd. Triangiel

 

 1. Klasa IV-VI c6, II-IV c4 – Audycje muzyczne

 

 • Kreiner-Bogdańska –„W krainie muzyki”,wyd. PWM

PSM II stopnia 

 1. Klasa I-VI – Kształcenie słuchu

 

 • Dziewulska, A. Frączkiewicz, K. Palowska – Materiały do kształcenia słuchu, wyd. PWM
 • Dzielska, L. Kaszycki – Podręcznik do kształcenia słuchu, wyd. PWM
 • Wacholc – Czytanie nut głosem, wyd. PWM
 • Danyszowa –Materiały do kształcenia słuchu

 

 1. Klasa I-II – Zasady muzyki

 

 • Wesołowski – Zasady muzyki, wyd. PWM

 

 1. Klasa I-II – Literatura muzyczna

 

 • Wójcik , Nauka o muzyce

 

 1. Klasa III-IV – Harmonia

 

 • Sikorski – Harmonia, tom I i II

 

 1. Klasa V-VI – Formy muzyczne

 

 • Wilkowska-Chomińska – Formy muzyczne
 • Wójcik – ABC form muzycznych

 

 1. Klasa III-VI – Historia muzyki

 

 • Gwizdalanka – Historia muzyki, tom I-IV
 • Schaffer – Dzieje muzyki

Oferta pracy

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie zatrudni:

 

– nauczyciela panistę- akompaniatora w wymiarze 11 godzin

– nauczyciela gry na tubie w wymiarze 2 godzin

– nauczyciela gry na sakshornie w wymiarze 2 godzin

– nauczyciela o ukończonej specjalności „dyrygentura symfoniczna” w wymiarze 6 godzin

 

Aplikacje należy składać elektronicznie na adres e-mail: psmleszno@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: Wałowa 3, 64-100 Leszno.

Konkursy

Konkursy organizowane w szkole:

 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY  „ZA KOTARĄ”

Ogólne zasady organizacyjne :

 1. Organizatorem MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „ZA KOTARĄ”  jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 3. Konkurs organizowany jest co dwa lata.
 4. Najbliższa edycja konkursu planowana jest w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 


 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA

Ogólne zasady organizacyjne :

 1. Organizatorem MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III i IV cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.
 3. Konkurs organizowany jest co dwa lata.
 4. Najbliższa edycja konkursu planowana jest w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM

Ogólne zasady organizacyjne:

 1. Organizatorem REGIONALNEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest partnerstwo muzyczne uczniów oraz podniesienia świadomości roli pianisty-kameralisty i akompaniatora – podniesienie rangi przedmiotu nauka akompaniamentu w szkołach muzycznych.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów kameralnych, w skład których obowiązkowo wchodzi fortepian: duet fortepianowy (4ręce), duet z instrumentalistą, duet z głosem wokalnym, trio, kwartet, kwintet i inne.
 4. W skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie uczniowie szkół muzycznych.
 5. Konkurs organizowany jest co dwa lata.
 6. Najbliższa edycja konkursu planowana jest w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU