SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ROMANA MACIEJEWSKIEGO

LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU

„ ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ROMANA MACIEJEWSKIEGO”

z dnia 09 lutego 2018r.

 I miejsce

 • Anna Jachowicz
 • Julia Molicka

II miejsce 

 • Zofia Perszewska

III miejsce

 • Kacper Psarski
 • Nina Żalik

Wyróżnienie

 • Jakub Chwastyniak
 • Adam Nowacki

 

 Gratulujemy !!!

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone 18 kwietnia o godz. 17.30 w sali kameralnej szkoły.

Zapraszamy

 

 

 

 

                                                

            

SZKOLNY PRZEGLĄD SONAT

9 kwietnia br., w sali kameralnej naszej szkoły, odbył się I Szkolny Przegląd Sonat klas skrzypiec i wiolonczeli.
Jury, złożone z nauczycieli skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu, pod przewodnictwem p. Dyrektor Urszuli Schulz przyznało następujące nagrody:

 

Grupa I

Laureat – Julia Molicka

Wyróżnienie – Amelia Sibinska

Pochwała – Julia Tórz

 

Grupa II

Laureat – Agnieszka Sawicka

Wyróżnienie – Kinga Smerdka

Pochwała – Zofia Potok

 

Grupa III

Laureat – Jeremi Kaczmarek

Laureat – Agnieszka Wieczorek

Pochwała – Magdalena Perszewska

 

Podczas Przeglądu obecni na sali słuchacze, mieli okazję oceniać uczestników. Najwięcej głosów oraz

nagrodę publiczności otrzymała Julia Molicka.

 

Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy!!!

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

 • Wspiera rozwój inteligencji,
 • Rozwija poznawczo,
 • Wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi,
 • Wspiera wydajność mózgu,
 • Wspiera społeczne zachowania,
 • Wspiera rozwój emocjonalny dzieci,
 • Kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli,
 • Wspiera całościowy rozwój,
 • Działa terapeutycznie,
 • Kształtuje wrażliwość na piękno;

MUZYKA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE, ROZWIJA I UWRAŻLIWIA

 

Rodzicu!

Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść SUKCES?

Zainwestuj w przyszłość Twojego dziecka.

Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat poprzez kontakt z PIĘKNEM.

[na podstawie materiałów CENSA]


 

XIV SZKOLNY KONKURS SŁUCHOWY

26 kwietnia (czwartek) 2018r., godz.17.00

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów PSM I stopnia

 

Zagadnienia konkursu:

 1. Budowanie i słuchowe rozpoznawanie:
  • interwałów do oktawy włącznie
  • trójdźwięków durowych i molowych bez przewrotu i w przewrotach, trójdźwięków zmniejszonych i zwiększonych w postaci zasadniczej oraz D7
  • gam durowych (naturalnych) i molowych w odmianach do trzech znaków przykluczowych.
 2. Rozpoznawanie i zapisywanie struktur rytmicznych.
 3. Określenie słuchowe cech charakterystycznych utworu muzycznego ( trybu, metrum, faktury).
 4. Określenie składu wykonawczego utworu muzycznego.
 5. Rozpoznawanie i określanie podstawowych cech charakterystycznych tańców polskich.
 6. Rozpoznawanie struktur harmonicznych opartych na triadzie harmonicznej.
 7. Umiejętność zapisu dyktand melodycznych – jednogłosowych.

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej.

Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie do dnia 20 kwietnia 2018r. u p. Aleksandry Zygmanowskiej.