KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA

HARMONOGRAM

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW UCZESTNIKÓW VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA

(wylosowano literę S)

9.05 – 10.35 GRUPA II

WOJCIECH STĘPIEŃ PSM Leszno
OLGA SZCZEŚNIAK ZSM Ostrów WLKP
ANTONINA SZELIGA-SZELIGOWSKA POSM nr 1 Poznań
MAJA SZURKAŁO SM Gorzów WLKP
MATYLDA TESCHNER POSM nr 1 Poznań
MALWINA TROCHANOWSKA PSM Zielona Góra
ANTONINA WIŁKOWSKA OSM Wrocław
KALINA WOJCIECHOWSKA KNSM Śrem
OLIWIA ZIÓŁKOWSKA POSM nr 2 Poznań
EMILIA BĄCZKIEWICZ KNSM Śrem
LILIANA BIAŁA ZSM Ostrów WLKP
VIOLETTA BORECKA PSM Poznań
ANNA BOROŃSKA ZSM Ostrów WLKP
KAROLINA BUDZYŃ GSM Trzebnica
MARCELINA FOJTAR OSM Wrocław

 

10.35 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 GRUPA II cd.

MARTA GRUBICH OSM Gniezno
ADA GRZEBIELUCHA PSM Zielona Góra
PAWEŁ IWANOWICZ OSM Wrocław
FAUSTYNA KRÓLIK OSM Gniezno
LAURA VICTORIA KUROPKA PSM Leszno
EWA LEŚNIAK PSM Poznań
JULIA MALCZEWSKA OSM Wrocław
MICHALINA MISZKIEŁO PSM Ostrzeszów
EMILIA MROWIŃSKA POSM nr 1 Poznań
ZOFIA OLSZEWSKA PSM Turek
BARTOSZ OLSZEWSKI OSM Wrocław
NADIA PIOTROWSKA OSM Wrocław
WERONIKA ROZTOCZYŃSKA POSM nr 2 Poznań
WERONIKA RUBACHA OSM Wrocław

ok. 12.30 – Ogłoszenie wyników GRUPY II


 

12.45 – 14.10  GRUPA I

BOŻENA STANKIEWICZ KNSM Śrem
ALICJA STASZCZUK POSM nr 1 Poznań
LAURA STAWISKA OSM Wrocław
FILIP SZADY PSM Leszno
ZUZANNA WÓJCIŃSKA POSM nr 2 Poznań
ALICJA ŻOŁYNIAK POSM nr 1 Poznań
KAJA BŁASIAK POSM nr 1 Poznań
NICOLA BONDARENKO PSM Żary
DIANA VICTORIA CEL GSM Trzebnica
NINA CZĘSTOCHOWSKA OSM Gniezno
ZUZANNA DUDEK PSM Zielona Góra
AGATA GAWROŃSKA ZSM Ostrów WLKP
MIŁOCHNA GĘBALA OSM Wrocław
NADIA GRZELAK PSM Turek

 

14.10 – 14.20  Przerwa

14.20 – 15.25  GRUPA I cd.

WIKTORIA MONIKA HERMAN PSM Leszno
KATARZYNA JAKUBIAK-SĘK PSM Leszno
ZOFIA MARIA KOCIUBIŃSKA PSM Leszno
MARTYNA KOWALCZYK ZSM Ostrów WLKP
OLIMPIA KRÓLIK OSM Gniezno
ALEKSANDRA KRYGER PSM Wągrowiec
ALEKSANDRA LECHOCKA PSM Żary
WERONIKA MARTYN PSM Świebodzin
MAKSYM MATIJCZAK SM Głogów
PAULINA PAWŁOWSKA SM Głogów
KARINA PELKA PSM Pleszew
MICHALINA REKSA PSM Kalisz

ok. 15.45 – Ogłoszenie wyników GRUPY I


 

16.00 – 17.40  GRUPA III

AMELIA SIBIŃSKA PSM Leszno
BERNARD SIDOR POSM nr 1 Poznań
MICHAŁ SUSZYCKI POSM nr 1 Poznań
OLIWIA WALCZAK PSM Koło
IGA WYSZOMIRSKA POSM nr 2 Poznań
SONIA ZAKRZEWSKA OSM Wrocław
HANNA ADAMSKA PSM Pleszew
MARTYNA CHUDZICKA POSM nr 1 Poznań
TYMOTEUSZ DRYTKIEWICZ PSM Kalisz
ZOFIA FELICZAK PSM Leszno
KINGA FRYZA PSM Międzyrzecz
MAJA GUŹNICZAK PSM Turek
ZUZANNA JAGIELSKA POSM nr 1 Poznań
MARCELINA JANUS PSM Wągrowiec

 

17.40 – 17.50  Przerwa

 

17.50 – 19.30  GRUPA III cd.

JAGODA JASZCZYK GSM Trzebnica
MARIA KAPAŁA PSM Gostyń
DOBROCHNA KAROLEWSKA POSM nr 1 Poznań
FAUSTYNA KŁOS OSM Gniezno
BARBARA KNYCHAŁA POSM nr 2 Poznań
HANNA KOTOWSKA PSM Zielona Góra
ANTONI KRZYŚKÓW PSM Zielona Góra
MAŁGORZATA KUBÓW PSM Głubczyce
MARIANNA KUSZ POSM nr 1 Poznań
JAN MALIŃSKI POSM nr 1 Poznań
POLA MATYLA POSM nr 2 Poznań
ANTONINA MUSIOŁ OSM Gniezno
ZOFIA NAPIERALSKA POSM nr 1 Poznań
HELENA PASZAK PSM Turek

 19.45 – Ogłoszenie wyników GRUPY III


REGULAMIN

 • I
 1. Organizatorem VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs odbędzie się 5 lutego 2018 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st.   R. Maciejewskiego w Lesznie.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III i IV cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.
 4. Dopuszcza się udział uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego w grupie I.
 • II
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch utworów:- obowiązkowego utworu z fortepianem ze zbioru Doroty Obijalskiej i Marcina Wawruka pt. „Skrzypiące nutki”
 • Grupa I (uczniowie klasy II) – „Domek na prerii”
 • Grupa II (uczniowie klasy III) – „Tuptuś w podskokach”
 • Grupa III (uczniowie klasy IV) – „Kot włóczykij”jednego utworu dowolnego z literatury skrzypcowej na skrzypce solo  lub z fortepianem4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykonania utworów z pamięci.
  5. Organizator nie zapewnia uczestnikom akompaniatora.
 • III
 1. Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a o ich rozdziale decyduje Jury.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.
 • IV
 1. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie prosimy przesyłać do dnia  22 grudnia 2017 r. na adres:

         Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
ul.
Wałowa 3, 64-100 Leszno

          lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 

 1. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników przed ustalonym terminem.
  O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  O zamknięciu listy uczestników szkoły zostaną poinformowane.
 2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestnika.
 3. Wpisowe w wysokości 70 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 9134 0000

z dopiskiem „Konkurs Małego Skrzypka”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.

dokumenty VIII Konkurs Małego Skrzypka – karta zgłoszeniowa

Dodaj komentarz