KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ z FORTEPIANEM

IV REGIONALNY

KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM

 

REGULAMIN

 

 • I
 1. Organizatorem IV REGIONALNEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia  im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest partnerstwo muzyczne uczniów oraz podniesienia świadomości roli pianisty-kameralisty i akompaniatora.
 3. Konkurs odbędzie się 17 marca 2018 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st.    R. Maciejewskiego w Lesznie.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów kameralnych, w skład których obowiązkowo wchodzi fortepian: duet fortepianowy (4ręce), duet z instrumentalistą, duet z głosem wokalnym, trio, kwartet, kwintet i inne.
 5. W skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie uczniowie szkół muzycznych.

 

 • II
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach:
 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
 1. Program konkursu obejmuje wykonanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, nie przekraczając wyznaczonego dla każdej grupy czasu:
 • Grupa I – 10 minut
 • Grupa II – 15 minut

 

 • III
 1. Występy zespołów będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a o ich rozdziale decyduje Jury.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.

 

 • IV
 1. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie (dostępnej także na stronie psm.leszno.pl) prosimy przesyłać do dnia 16 lutego 2018 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
ul.
Wałowa 3, 64-100 Leszno

 lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 

 1. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników.
 2. Wpisowe w wysokości:
 • 80 zł. – zespół

należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie:

56 2490 0005 4530 7512 2955  Alior Bank

z dopiskiem „Konkurs Muzyki Kameralnej z Fortepianem”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

dokumenty IV KMKzF – karta zgłoszeniowa

Dodaj komentarz