Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

  • Wspiera rozwój inteligencji,
  • Rozwija poznawczo,
  • Wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi,
  • Wspiera wydajność mózgu,
  • Wspiera społeczne zachowania,
  • Wspiera rozwój emocjonalny dzieci,
  • Kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli,
  • Wspiera całościowy rozwój,
  • Działa terapeutycznie,
  • Kształtuje wrażliwość na piękno;

MUZYKA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE, ROZWIJA I UWRAŻLIWIA

 

Rodzicu!

Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść SUKCES?

Zainwestuj w przyszłość Twojego dziecka.

Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat poprzez kontakt z PIĘKNEM.

[na podstawie materiałów CENSA]


 

Dodaj komentarz