INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w PSM I i II stopnia w Lesznie:

Robert Stańczyk
kontakt z inspektorem:

Tel. 791-650-517, e-mail: kontakt.itrs@gmail.com

Dodaj komentarz