XIV SZKOLNY KONKURS SŁUCHOWY

26 kwietnia (czwartek) 2018r., godz.17.00

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów PSM I stopnia

 

Zagadnienia konkursu:

 1. Budowanie i słuchowe rozpoznawanie:
  • interwałów do oktawy włącznie
  • trójdźwięków durowych i molowych bez przewrotu i w przewrotach, trójdźwięków zmniejszonych i zwiększonych w postaci zasadniczej oraz D7
  • gam durowych (naturalnych) i molowych w odmianach do trzech znaków przykluczowych.
 2. Rozpoznawanie i zapisywanie struktur rytmicznych.
 3. Określenie słuchowe cech charakterystycznych utworu muzycznego ( trybu, metrum, faktury).
 4. Określenie składu wykonawczego utworu muzycznego.
 5. Rozpoznawanie i określanie podstawowych cech charakterystycznych tańców polskich.
 6. Rozpoznawanie struktur harmonicznych opartych na triadzie harmonicznej.
 7. Umiejętność zapisu dyktand melodycznych – jednogłosowych.

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej.

Termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie do dnia 20 kwietnia 2018r. u p. Aleksandry Zygmanowskiej.

 

 

 

Dodaj komentarz