Organizacja kształcenia na odległość – najświeższe informacje

Organizacja pracy PSM I i II st. w Lesznie od dn. 25.05.2020

Zarządzenie nr 14 proc

Załącznik do zarządzenia nr 14.2019.2020 Procedura bezpieczeństwa COVID-19

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

Czas jaki przeżywamy, czas epidemii koronawirusa jest dla nas wszystkich trudny. Jeszcze parę tygodni temu nikt nie przypuszczał, że tak diametralnie zmieni się nasze życie, że będziemy stosować rygorystyczne przepisy dotyczące higieny, wzajemnych kontaktów, że nasza praca będzie polegała już nie na bezpośrednim kontakcie mistrz -uczeń, ale na zdalnym proponowaniu ćwiczeń, zadań. Do tego dochodzi niepokój o zdrowie własne i najbliższych.

Rzeczywistość w jakiej przyjdzie nam żyć w najbliższym czasie, wymaga od nas przede wszystkim spokoju i rozwagi, wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości.  Wspierajmy się nawzajem.  Weźmy pod uwagę niezwykle trudną sytuację młodego człowieka, który najprawdopodobniej jest teraz „zarzucany ogromną ilością materiałów z wszystkich przedmiotów”.

Wszystkim życzę zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Dyrektor Szkoły

Urszula Schulz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły ws. kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 12 załącznik


NAUCZANIE ZDALNE

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 

Zasady, których warto przestrzegać

  • Nie podawać nikomu (nawet przyjacielowi) danych dostępowych do kont i aplikacji
  • Nie podawać  w  sieci  danych  osobowych  nawet  znanym  nam osobom tj. adres, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu. Znane są przypadki podszywania się pod inne osoby w celu wyłudzenia danych.
  • Wszędzie gdzie jest to możliwe korzystać z możliwości podwójnej autoryzacji poprzez kod wysłany za pomocą wiadomości sms lub kod wygenerowany w zewnętrznej, zintegrowanej z kontem aplikacji.
  • Nie rozmawiać na kanałach przeznaczonych do rozmów z osobami nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie udostępniać im swoich danych czy zdjęć.
  • Nie odwiedzać stron z niedozwoloną treścią, ponieważ właśnie na tych stronach często znajdują się wirusy i robaki internetowe, które mogą doprowadzić  do zniszczenia  danych,  wykradzenie  danych logowania czy zaszyfrowania dysku.
  • Korzystanie tylko z komputera wyposażonego w oprogramowanie antywirusowe.
  • Instalowanie oprogramowania  wyłącznie  z  legalnego  i  znanego źródła.
  • W sytuacjach  trudnych  zawsze należy prosić  o  pomoc nauczyciela, ewentualnie  skorzystać  z  telefonu  zaufania 116111 lub  telefonu  dotyczącego  bezpieczeństwa
    w  sieci 800100100.

_____________________________________________________________________

Dla rodziców polecam:

Jak wspierać dziecko w trakcie epidemii koronawirusa? – profesjonalnie i na temat:

https://dzieciecapsychologia.pl/kategoria/wsparciewkoronie/

 

Barbara Szydłowska – pedagog szkolny