Dni wolne, nieobecni nauczyciele

W dniu 5 lutego 2018 r. nie będzie zajęć lekcyjnych z powodu VIII Międzyszkolnego Konkursu Małego Skrzypka.

Uczniowie w tym dniu mogą uczestniczyć w przesłuchaniach, natomiast nauczyciele w ramach zajęć są organizatorami konkursu

 

Na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2017 r. poz.2199)
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 są:

05 lutego 2018

02 maja 2018

04 maja 2018

01 czerwca 2018

 

Dodaj komentarz