REKRUTACJA 2018/2019 listy przyjętych do PSM I st. i PSM II st.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
do PSM I stopnia w Lesznie
na rok szkolny 2018/2019

Cykl czteroletni
1. c4 8      perkusja
2. c4 2      skrzypce
3. c4 3      fagot
4. c4 6      trąbka
5. c4 13     trąbka
6. c4 1       trąbka
7. c4 17     fortepian
8. c4 10    trąbka
9. c4 5       klarnet
10. c4 7     skrzypce
11. c4 16    kontrabas

Cykl sześcioletni
1. c6 19      gitara
2. c6 10     fortepian
3. c6 17     perkusja
4. c6 26    fortepian
5. c6 20    gitara
6. c6 18    fortepian
7. c6 15    skrzypce
8. c6 11    skrzypce *
9. c6 16    skrzypce *
10. c6 5    skrzypce *
11. c6 4     fortepian
12. c6 28  fortepian
13. c6 13   skrzypce *
14. c6 9    perkusja
15. c6 14   perkusja

O przyjęciu kandydata decydował wynik badania przydatności (miejsce na liście zakwalifikowanych)
oraz liczba miejsc na dany instrument, którymi dysponuje szkoła.

* Proponowane zmiany instrumentów u kandydatów o numerach c6 11, c6 16, c6 5 i c6 13 są spowodowane brakiem miejsca na wybrane instrumenty.
____________________________________________
LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH
do PSM I stopnia w Lesznie
na rok szkolny 2018/2019

Cykl sześcioletni
1 c6 3
2. c6 22
3. c6 6
4. c6 8
5. c6 7
6. c6 12
7. c6 29
8. c6 1
9. c6 21
10. c6 23
11. c6 2
12. c6 25
13. c6 27

Cykl czteroletni
1. c4 9
2. c4 4
3. c4 12
4. c4 14
5. c4 15
6. c4 11


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
do PSM II stopnia w Lesznie
na rok szkolny 2018/2019

Instrumenty klawiszowe
L.p. Nr Identyfikacyjny
1. II st. 13
2. II st. 4

Instrumenty strunowe
L.p. Nr Identyfikacyjny
1. II st. 10
2. II st. 9
3. II st. 8
4. II st. 1
5. II st. 6

Instrumenty dęte
L.p. Nr Identyfikacyjny
1. II st. 3
2. II st. 2
3. II st. 7
4. II st. 5
5. II st. 15
6. II st. 18
7. II st. 14

O przyjęciu kandydata decydował wynik końcowy z dwóch części egzaminu wstępnego
(miejsce na liście zakwalifikowanych) oraz liczba miejsc na dany instrument, którymi dysponuje szkoła.

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH
do PSM II stopnia w Lesznie
na rok szkolny 2018/2019

Instrumenty klawiszowe
L.p. Nr Identyfikacyjny
1. II st. 17
2. II st. 11

Instrumenty strunowe
L.p. Nr Identyfikacyjny
1. II st. 12

Instrumenty dęte
L.p. Nr Identyfikacyjny
1. II st. 16

Dodaj komentarz