XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY „ZA KOTARĄ”

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY „ZA KOTARĄ”
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

REGULAMIN

 

 • 1
 1. Organizatorem X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego „Za Kotarą” jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest:
 • prezentacja umiejętności pianistycznych uczestników,
 • porównanie poziomu wykonawczego uczniów z różnych ośrodków, będących na tym samym etapie nauczania,
 • propagowanie muzyki fortepianowej,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych.
 1. Konkurs odbędzie się 18 marca 2019 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st. R. Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia.
 • 2
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Uczestnicy konkursu występować będą za zasłoniętą kotarą.
 3. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach:
 • Grupa I – uczniowie klas: I cyklu sześcioletniego
 • Grupa II – uczniowie klas: II cyklu sześcioletniego
 • Grupa III – uczniowie klas: III cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego
 • Grupa IV – uczniowie klas: IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego
 1. Program konkursu obejmuje wykonanie dwóch poniższych utworów obowiązkowych:

Grupa I –   W. Gillock – „Splasching in the Brook”, L. Bas – „Calineczka”

Grupa II – A. Cwojdziński – „Marzenie”, L. Bas – „Kwoka z kurczętami w wiklinowym koszyku”

Grupa III – L. Bas – „Krasnale”, L. Bas – „Bajeczka na dobranoc”

Grupa IV – L. Bas – „Piłeczka pingpongowa”, A. Cwojdziński –Preludium

Nuty utworów konkursowych

 1. Dopuszcza się możliwość udziału uczestników z niższych klas w wyższej grupie.
 • 3
 1. Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy wykonawca otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższa punktację otrzymują tytuł Laureata XI Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego „Za Kotarą” oraz nagrodę.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.
 • 4
 1. Karty uczestnictwa w konkursie  prosimy przesyłać do dnia 08 lutego 2019 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

 1. Romana Maciejewskiego w Lesznie, Wałowa 3, 64-100 Leszno

 lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 1. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników.
 2. Wpisowe w wysokości 80 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 91 34 0000

z dopiskiem „XI Konkurs Pianistyczny Za Kotarą”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają
  we własnym zakresie.
 3. Nuty utworów konkursowych będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora.
 4. Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń.

Dodaj komentarz