Przekaż 1% podatku

Od 2004 r. istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% swojego podatku na pożyteczny, ważny społecznie cel.

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie w imieniu całej społeczności szkoły serdecznie dziękuje Panu Prezesowi Adamowi Płócienniczakowi i członkom zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. w Lesznie za pomoc w zakupie instrumentów oraz wszelką dotychczasową pomoc okazaną szkole.
Wszystkim darczyńcom za przekazanie 1% podatku oraz darowizn na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. serdecznie dziękujemy.

Jak przekazać 1 % podatku?

Aby przekazać 1% podatku należy:
w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO wpisać:
numer KRS Stowarzyszenia – 0000219986 oraz wnioskowaną kwotę, którą chcemy przekazać – nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeśli 1% podatku wynosi 25,48 zł. w rubryce podajemy 25,40 zł.).
Zadeklarowaną kwotę urząd skarbowy przekaże na konto Stowarzyszenia.

 

Dodatkowe informacje:
– 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
– W przypadku niezgodności numeru KRS w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
– Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.