Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
im. ROMANA MACIEJEWSKIEGO w LESZNIE

PREZES
Stanisław GRYLEWICZ

WICEPREZES
Ewa BIAŁY

SEKRETARZ
Krystyna ŻYSKA

SKARBNIK
Danuta ŁUSIAK

CZŁONKOWIE
Zenon KICIŃSKI
Jolanta SCHWENDKE


Numer konta, na który można składać darowizny:
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
56 2490 0005 0000 4530 7512 2955   
Alior Bank

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie powstało w 2004 roku, przekształcone ze Społecznego Komitetu Adaptacji i Rozbudowy PSM I i II st. w Lesznie.

Stowarzyszenie zostało powołane w związku z adaptacją budynków poszpitalnych na nową siedzibę szkoły, a także szeroko rozpoczętą działalnością koncertową szkoły na rzecz środowiska lokalnego. Wówczas pod kierunkiem Dyrektor Szkoły Urszuli Schulz oraz dra Stefana Grysa – Prezesa Stowarzyszenia, 34 leszczyńskie firmy w ciągu pięciu miesięcy – własną pracą, a także ofiarowanymi materiałami – wyremontowały i wyposażyły średni budynek szkoły. Przy pracach porządkowych pomagali także  żołnierze Leszczyńskiej Jednostki Wojskowej.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia, Urzędu Miasta Leszna, Ministerstwa Kultury, a także leszczyńskich społeczników udało się zainaugurować rok szkolny 2006/2007 w nowych budynkach przy ul. Wałowej 3.  Uroczyste oddanie odbyło się 23 listopada 2006. Dyrektor Urszula Schulz z gronem nauczycieli i rodziców rozpoczęła organizację comiesięcznych koncertów dla miasta Leszna oraz koncertów dla leszczyńskich szkół i przedszkoli – „Muzyczne spotkania ze świerszczem”.

Stowarzyszenie swoją działalnością wpisuje się w życie szkoły jako partner, sojusznik, a także organizator życia muzycznego.

Prowadzone przez Stowarzyszenie Studium Muzyczne – działające na zasadach ogniska muzycznego – oraz zajęcia Wesołe Nutki, wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat muzyki – są formami edukacji nastawionej przede wszystkim na umuzykalnienie. Zajęcia te mają znaczącą rolę w odkrywaniu muzycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży, które mogą podjąć trud nauki w szkole muzycznej.

Wiele inicjatyw podjętych przez Stowarzyszenie wykracza poza mury szkoły. W dalszym ciągu jest  ono organizatorem koncertów dla Miasta Leszna, Muzycznych Spotkań ze Świerszczem dla przedszkoli leszczyńskich oraz wspiera organizację różnego rodzaju konkursów i festiwali.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności uhonorowuje darczyńców i dobrodziejów PSM I i II stopnia w Lesznie, przyznając Statuetki Janka Muzykanta „za serce dla muzyki”.