Studium Muzyczne

Prowadzimy naukę gry na instrumentach oraz naukę śpiewu. Zajęcia z instrumentu i śpiewu prowadzone są indywidualnie. Lekcja trwa 45 min. W pierwszym roku nauki uczniowie studium uczestniczą w zajęciach ogólnomuzycznych.
Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 65 520 74 73

 


REGULAMIN STUDIUM MUZYCZNEGO

DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie

 

 1. Studium Muzyczne jest formą kursu nauki śpiewu oraz gry na instrumentach muzycznych.
 2. Studium Muzyczne funkcjonuje od dnia 12 listopada 2004 r. przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 3. Kształcenie w Studium ma na celu umuzykalnienie dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zdolności artystycznych.
 4. Program realizowany w Studium zależy od zdolności i zaangażowania uczniów.
 5. Zajęcia odbywają się w wymiarze:

1 lekcja w tygodniu gry na instrumencie lub śpiewu – 45 minut,

1 lekcja teorii muzyki – 45 minut.

 1. Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci w wieku 4 6 lat pt. „Wesołe nutki”
  – 1 lekcja w tygodniu – 45 minut.
  Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty.
 2. Odpłatność za zajęcia ujęte w pkt. 5 wynosi: 200.00 zł miesięcznie.
 3. Odpłatność za zajęcia ujęte w pkt. 6 wynosi: 100.00 zł miesięcznie.
 4. Opłatę za naukę rodzice wnoszą z góry do 10 każdego miesiąca.
 5. Odpłatność za Studium jest opłatą stałą.
 6. Nieobecność ucznia na lekcji indywidualnej i zbiorowej nie zmniejsza opłaty miesięcznej za te lekcje.
 7. Lekcja przypadająca w dniu świątecznym (wolnym od zajęć) może być odpracowana
  w terminie uzgodnionym z nauczycielem lub zostanie ujęta w opłatach jako lekcja nieodbyta.

Podanie do studium muzycznego


Opłaty za zajęcia w Studium można regulować w sekretariacie szkoły lub na konto:
02 1060 0076 0000 3200 0133 6262
PROSIMY O REGULARNE DOKONYWANIE OPŁAT