Studium Muzyczne

Ze względu na panująca sytuację epidemiologiczną zajęcia
w Studium Muzycznym w roku szkolnym 2020/2021
zostają zawieszone.