Studium Muzyczne

Prowadzimy naukę gry na instrumentach oraz naukę śpiewu. Zajęcia z instrumentu i śpiewu prowadzone są indywidualnie. Lekcja trwa 45 min. W pierwszym roku nauki uczniowie studium uczestniczą w zajęciach ogólnomuzycznych.
Informacji udziela sekretariat szkoły tel. 65 520 74 73

 

dokumenty Podanie do studium muzycznego.

dokumenty Regulamin studium muzycznego.

 

Nr konta: 02 1060 0076 0000 3200 0133 6262
PROSIMY O REGULARNE DOKONYWANIE OPŁAT