Dokumenty szkolne

Aktualne dokumenty:  STATUT SZKOŁY, PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY, SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA.

dostępne na stronie BIP Szkoły https://bip.e-cea.pl/0515


PLAN PRACY

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie

na rok szkolny 2018/2019

  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018/2019:
·      uczniowie szkoły II stopnia – godz. 12.00
·      uczniowie cyklu czteroletniego – godz. 12.30
·      uczniowie cyklu sześcioletniego – godz. 13.00
  1. Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej
·      Przesłuchania regionalne – II stopień  
·      Przesłuchania regionalne – I stopień  
  1. Klasyfikacja
I półrocze
·      Powiadomienie o zagrożeniach za I półrocze – 30.11.2018
·      Wystawienie ocen śródrocznych – 10.01.2019
·      Zakończenie półrocza – 11.01.2019
II półrocze
·      Powiadomienie o zagrożeniach za II półrocze – miesiąc przed wystawieniem oceny (egzaminem promocyjnym),
maksymalnie do 10.05.2019
·      Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych –  2 tyg. przed wystawieniem oceny (egzaminem promocyjnym) maksymalnie do 28.05.2019
·      Egzaminy promocyjne – do 09.06.2019
·      Wystawienie ocen rocznych – do 10.06.2019
  1. Dyplomanci
·      Zatwierdzenie programów dyplomowych – do 28.09.2018
·      Powiadomienie o zagrożeniach dyplomantów – do 22.03.2019
·      Powiadomienie o ocenach przewidywanych dyplomantów – do 10.04.2019
·      Zakończenie zajęć – 23.04.2019
·      Egzamin dyplomowy z Historii muzyki – 06.05.2019 r.  od godz. 9.00
·      Egzaminy dyplomowe (wg harmonogramu) – do 21.05.2019
·      Uroczyste wręczenie dyplomów – 03.06.2019 godz. 18.00
  1. Rekrutacja
·      Składanie dokumentów  do 10.05.2019
·      Badanie przydatności
kandydatów do PSM I stopnia
– 13.06.2019 (czwartek)
·      Egzaminy wstępne do PSM II stopnia – 14.05.2019 (piątek)
·      Wyniki rekrutacji – 01.07.2019
  1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej
·      Organizacyjna – 31.08.2018   godz. 10.00
·      Sprawy bieżące – 13.09.2018  godz. 11.00 (czw.)
·      Z okazji Dnia Nauczyciela – 12.10.2018 (piątek)
·      Klasyfikacyjno-analityczna ( I półrocze) – 11.01.2019  godz. 11.00 (piątek)
·      Klasyfikacyjna- dyplomanci – 24.04.2019  godz. 11.00 (śr.)
·      Klasyfikacyjna – 10.06.2018  godz. 11.00 (pon.)
·      Analityczna (II półrocze) – 21.06.2019 r. godz. 10.00 (piątek)

Pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeb.

  1. Spotkania z rodzicami
·      Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców – 14.09.2018 godz. 17.30 (pt.)
·      Zebranie ogólne rodziców – 14.09.2018 r. godz. 18.00 (pt.)
·      Zebranie ogólne rodziców – 01.02.2019 godz. 17.00 (pt.)
  1. Planowane działania
·      Msza Święta inaugurująca rok szkolny – 03.09.2018  godz. 8.00;

Kościół św. Mikołaja w Lesznie

·      Koncert z okazji
Międzynarodowego Dnia Muzyki
– 01.10.2018  godz.16.00

PADEREWSKI

·      Leszczyński Festiwal im. Romana Maciejewskiego Termin do ustalenia
·      Wieczornica- SP nr 1 – 09.11.2018
·      Koncert MOK – Pan Tadeusz – 16.11.2018
(nie ma zajęć dydaktycznych)
·      Koncert świąteczny – sala MOK w Lesznie – 07.12 2018  godz. 17.00
·      Wigilie, Koncert kolęd – 20.12.2018 godz. 16.00
·      Msza z okazji Jubileuszu 40-lecia – Fara – 9.01.2019  godz. 16.00
(nie ma zajęć dydaktycznych)
·      Koncert szkolny – DRZWI OTWARTE – 19.02.2019

Koncert promujący szkołę w ramach drzwi otwartych godz. 16.15

·      Dzień Patrona Szkoły
– 28.02.2019
·      KONKURS-MONIUSZKO  – luty 2019 r.
·      Szkolny Przegląd Sonat – skrzypce, wiolonczela – luty/marzec 2019 r.
·      Konkurs Pianistyczny „Za kotarą” – 18.03.2019 r. 
·      Jubileusz PSM w sali MOK w Lesznie 12.04.2019r.
(nie ma zajęć dydaktycznych)
·      Szkolny Konkurs Słuchowy – kwiecień 2019 r.
·      Koncerty klasowe – kwiecień 2019 r.
·      Warsztaty orkiestrowe (Francuzi) 30.05-02.06. 2019 (czw.-nd.)
·      Koncerty klas pierwszych – czerwiec 2019
  1. Dni wolne od nauki szkolnej:
·      Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018 -01.01.2019
·      Ferie zimowe 14-27.01.2019
·      Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019
·      Ferie letnie 22.06-31.08.2019
·      Wszystkich Świętych 01.11.2019
·      Święto Pracy 01.05.2019
·      Święto Uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja 03.05.2019
·      Boże Ciało 20.06.2019
·      Dni dyrektorskie:
02.11.2018
02.01.2019
29-30.04.2019
02.05.2019
  1. Zakończenie roku szkolnego: 06.2019 r.
·      uczniowie szkoły II stopnia godz. 12.00
·      uczniowie cyklu czteroletniego godz. 12.30
·      uczniowie cyklu sześcioletniego godz. 13.00

Przedmioty teoretyczne i chór

dokumenty PSO przedmiotów teoretycznych I stopnia.
dokumenty PSO przedmiotów teoretycznych II stopnia.
dokumenty PSO – chór I i II stopnia.
dokumenty Kryteria ocenania – przedmioty teoretyczne II stopnia.
dokumenty Kryteria ocenania – przedmioty teoretyczne chór I i II stopnia.
dokumenty Rozkład materiału – przedmioty teoretyczne II stopnia.
dokumenty Rozkład materiału – chór II stopnia.