Dokumenty szkolne

Aktualny STATUT SZKOŁY dostępny na stronie BIP


PLAN PRACY

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie

na rok szkolny 2017/2018

  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017/2018:
·      uczniowie szkoły II stopnia – godz. 12.00
·      uczniowie cyklu czteroletniego – godz. 12.30
·      uczniowie cyklu sześcioletniego – godz. 13.00
  1. Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej
·      Przesłuchania regionalne – II stopień – soliści (kl. V i VI)

– zespół akordeonowy

– zespół gitarowy

·      Przesłuchania regionalne – I stopień – zespół perkusyjny
  1. Klasyfikacja
I półrocze
·      Powiadomienie o zagrożeniach za I półrocze – do 11.12. 2017 r.
·      Wystawienie ocen śródrocznych – do 11.01.2018 r.
II półrocze
·      Powiadomienie o zagrożeniach za II półrocze – miesiąc przed wystawieniem oceny (egzaminem promocyjnym),
maksymalnie do 11.05.2018 r.
·      Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych –  2 tyg. przed wystawieniem oceny (egzaminem promocyjnym) maksymalnie do 28.05.2017 r.
·      Egzaminy promocyjne – do 08.06.2018 r.
·      Wystawienie ocen rocznych – do 12.06.2018 r.
  1. Dyplomanci
·      Zatwierdzenie programów dyplomowych – do 29.09.2017 r.
·      Powiadomienie o zagrożeniach dyplomantów – do 22.03.2018 r.
·      Powiadomienie o ocenach przewidywanych dyplomantów – do 06.04.2018 r.
·      Zakończenie zajęć – 20.04.2018 r.
·      Egzamin dyplomowy z Historii muzyki – do 27.04.2018 r.  od godz. 9.00 (piątek)
·      Egzaminy dyplomowe (wg harmonogramu) – do 21.05.2018 r.
·      Uroczyste wręczenie dyplomów – 29.05.2018 r.
  1. Rekrutacja
·      Składanie dokumentów  do 30.04.2018 r.
·      Badanie przydatności
kandydatów do PSM I stopnia
– 12.05.2018 r.
·      Egzaminy wstępne do PSM II stopnia – 11.05.2018 r.
·      Wyniki rekrutacji – 02.07.2018 r.
  1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej
·      Podsumowująca-Klasyfikacyjna 30.08.2017 r.  godz. 10.00
·      Organizacyjna – 12.09.2017 r. godz. 11.00 (wtorek)
·      Z okazji Dnia Nauczyciela – 12.10.2017 r. godz. 11.00 (czwartek)
·      Klasyfikacyjno-analityczna ( I półrocze) – 12.01.2017 r. godz. 10.00 (piątek)
·      Klasyfikacyjna- dyplomanci – 19.04.2018 r. godz. 11.00 (czwartek)
·      Klasyfikacyjna – 11.06.2018 r. godz. 11.00 (poniedziałek)
·      Analityczna (II półrocze) – 22.06.2018 r. godz. 10.00 (piątek)

Pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeb.

  1. Spotkania z rodzicami
·      Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców – 14.09.2017 r. godz. 17.30 (czwartek)
·      Zebranie ogólne rodziców – 14.09.2017 r. godz. 18.00 (czwartek)
·      Zebranie ogólne rodziców – 18.01.2018 r. godz. 18.00 (czwartek)
  1. Planowane działania
·      Msza Święta inaugurująca rok szkolny – 04.09.2017 r., godz. 10.00;

Kościół św. Mikołaja w Lesznie

·      Koncert z okazji
Międzynarodowego Dnia Muzyki
– 02.10.2017 r. godz.16.00
·      Leszczyński Festiwal im. Romana Maciejewskiego 19-23.10.2017 r.
·      Wieczornica- SP nr 1 – 10.11.2017 r.
·      -Wieczornica – Pieśni patriotyczne -15.11.2017 r.
·      Koncert świąteczny – sala MOK w Lesznie – 08.12 2017 r. godz. 17.00
·      Wigilie, Koncert kolęd – 22.12.2017 r. godz. 16.00
·      Salon Muzyczny dla Uniwersytetu III Wieku – styczeń 2018
·      Koncert w MOK-u – repertuar na CEA i na KMKzF 19.01.2018 r. (wstępnie)
·      Dzień Patrona Szkoły – 28.02.2018 r.
·      Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości
R. Maciejewskiego
Luty 2018 r.
·      Konkurs Małego Skrzypka – 05.02.2018 r.
·      Konkurs Muzyki Kameralnej z Fortepianem – 17.03.2018 r.  (sobota)
·      Dzień otwarty – 06.04.2018 r. (piątek)  godz. 16.00-18.00
·      Koncert wiosenny – Koncert dyplomantów – 20.04.2018 r.
·      Szkolny Przegląd Sonat – skrzypce, wiolonczela – kwiecień 2018 r.
·      Szkolny Konkurs Słuchowy – kwiecień 2018 r.
·      Koncerty klasowe – kwiecień 2018 r.
·      Muzyczna Majówka 27. 05.2018 r.
·      Koncerty klas pierwszych – czerwiec 2018 r.
·      Koncerty szkolne
(odpowiedzialni wyznaczeni nauczyciele)
– listopad 2017 r. – maj 2018 r.
·      Koncerty promujące szkołę
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
(w naszej szkole)
– listopad 2017 r. – marzec 2018 r.
  1. Dni wolne od nauki szkolnej:
·      Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 01 stycznia 2018 r.
·      Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018 r.
·      Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -03 kwietnia 2018 r.
·      Ferie letnie 25 czerwca -31 sierpnia 2018 r.
·      Dzień przed świętem Wszystkich Świętych 31.10.2017 r. (odrabiany 17.03.2018 r.)
·      Wszystkich Świętych 01.11.2017 r.
·      Święto Pracy 01.05.2018 r.
·      Dzień wolny dla Szkolnictwa Artystycznego 02.05.2018 r.
·      Święto Uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja 03.05.2018 r.
·      4 maja (piątek) Odrabiany 12.05.2018 r.
·      Boże Ciało 31.05.2018 r.
·      Piątek po święcie Bożego Ciała 01.06.2018 r.
  1. Zakończenie roku szkolnego: 22.06.2018 r.
·      uczniowie szkoły II stopnia godz. 12.00
·      uczniowie cyklu czteroletniego godz. 12.30
·      uczniowie cyklu sześcioletniego godz. 13.00

 
dokumenty Program wychowawczy 17/18

Przedmioty teoretyczne i chór

dokumenty PSO przedmiotów teoretycznych I stopnia.
dokumenty PSO przedmiotów teoretycznych II stopnia.
dokumenty PSO – chór I i II stopnia.
dokumenty Kryteria ocenania – przedmioty teoretyczne II stopnia.
dokumenty Kryteria ocenania – przedmioty teoretyczne chór I i II stopnia.
dokumenty Rozkład materiału – przedmioty teoretyczne II stopnia.
dokumenty Rozkład materiału – chór II stopnia.