Dyrekcja, administracja, pedagog szkolny

Dyrektor PSMDyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
mgr Urszula SCHULZ
Wykształcenie:
Akademia Muzyczna w Poznaniu
– Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii- Specjalność – Kompozycja

Wicedyrektor PSMWicedyrektor
mgr Gabriela AUGUSTYNIAK
Wykształcenie:
Akademia Muzyczna w Poznaniu
– Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
– Specjalność – Rytmika

GODZINY PRZYJĘĆ

WTOREK

CZWARTEK

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30


Sekretarz Szkoły

Sekretarz

Danuta ŁUSIAK

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek

08.00 – 17.00

Wtorek

08.00 – 17.00

Środa

08.00 – 17.00

Czwartek

08.00 – 17.00

Piątek

08.00 – 17.00

Pedagog

Barbara SZYDŁOWSKA

kontakt z pedagogiem: barbara.szydlowska@psm.leszno.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek

16.00 – 18.00

Czwartek

16.00 – 18.00

Referent do spraw kadrowo-płacowych
Marta PIOSIK

 

Samodzielny referent
Magdalena PLUSKOTA

 

Główna Księgowa
Bogumiła WUJCZAK

 


Woźny
Andrzej DYBA

 

Portier
Krystyna MAJDANIK

 

Obsługa szkoły
Jolanta PIETRZAK
Teresa TEPLIK