Dyrekcja i administracja

Dyrektor PSMDyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
mgr Urszula SCHULZ
Wykształcenie:
Akademia Muzyczna w Poznaniu
– Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii- Specjalność – Kompozycja

GODZINY PRZYJĘĆ

WTOREK

11.00 – 12.00

Wicedyrektor PSMWicedyrektor
mgr Gabriela AUGUSTYNIAK
Wykształcenie:
Akademia Muzyczna w Poznaniu
– Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
– Specjalność – Rytmika

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek

15.30 – 16.30

Sekretarz Szkoły

Sekretarz

Danuta ŁUSIAK

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek

08.00 – 15.00

Wtorek

08.00 – 19.00

Środa

08.00 – 19.00

Czwartek

08.00 – 19.00

Piątek

08.00 – 15.00

Pedagog

Katarzyna MARCINIAK

GODZINY PRACY

Poniedziałek

16.00 – 18.00

Środa

16.00 – 18.00

Referent do spraw kadrowo-płacowych
Marta PIOSIK

 

Starszy referent
Magdalena PLUSKOTA

 

Główna Księgowa
Bogumiła WUJCZAK

 


Woźny
Andrzej DYBA

 

Portier
Krystyna MAJDANIK

 

Obsługa szkoły
Jolanta PIETRZAK
Teresa TEPLIK

 

Stroiciel instrumentów muzycznych
Zbigniew SCHULZ