Dyrekcja i administracja

Dyrektor PSMDyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
mgr Urszula SCHULZ
Wykształcenie:
Akademia Muzyczna w Poznaniu
– Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii- Specjalność – Kompozycja

GODZINY PRZYJĘĆ

Czwartek

10.00 – 11.00

Wicedyrektor PSMWicedyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
mgr Gabriela AUGUSTYNIAK
Wykształcenie:
Akademia Muzyczna w Poznaniu
– Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
– Specjalność – Rytmika

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek

15.00 – 16.00

Sekretarz Szkoły

Sekretarz
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Danuta ŁUSIAK

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek

07.30 – 20.00

Wtorek

07.30 – 20.00

Środa

07.30 – 20.00

Czwartek

07.30 – 20.00

Piątek

07.30 – 15.00

Pedagog

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Barbara SZYDŁOWSKA

GODZINY PRACY

Poniedziałek

16.00 – 18.00

Czwartek

16.00 – 18.00

Referent do spraw kadrowo-płacowych
Magdalena PLUSKOTA

 

Starszy referent
Marta PIOSIK

 

Główna Księgowa
Bogumiła WUJCZAK

 


Woźny
Andrzej DYBA

 

Portier
Krystyna MAJDANIK

 

Obsługa szkoły
Jolanta PIETRZAK
Teresa TEPLIK

 

Stroiciel instrumentów muzycznych
Zbigniew SCHULZ