Rada rodziców

Rada rodziców na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący:
Łukasz Wojtkowiak

Sekretarz:
Zuzanna Dobrzyńska

Członkowie:
Marcin Herman
Danuta Kociubińska
Marcin Kromuszczyński
Ewelina Kubiak
Łukasz Szpurek

 


Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie serdecznie dziękuje członkom Rady Rodziców za pomoc w organizacji przedsięwzięć szkolnych oraz za okazaną życzliwość i inicjatywę.


darowizna na rzecz szkoły – 300,00 zł / rok
(można uiszczać w ratach miesięcznych)

darowizna na zakup instrumentów – 25,00 zł / m-c

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta, zaznaczając w tytule przelewu
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

Nr konta: 98 1010 1469 0025 5413 9134 0000

PROSIMY O REGULARNE DOKONYWANIE OPŁAT

Szczegółowych informacji dotyczących darowizn na rzecz szkoły udziela sekretariat szkoły.