Rada rodziców

Rada rodziców na rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący:
Renata HELIŃSKA

Sekretarz:
Hanna MAJDANIK

Skarbnik:
Łukasz WOJTKOWIAK

Członkowie:
Barbara GRABSKA-BRODZIAK
Dorota KAMINIARZ
Aleksander ŚLIŻ
Iwona WAWRZYNIAK


darowizna na rzecz szkoły – 300,00 zł / rok
(można uiszczać w ratach miesięcznych)

darowizna na zakup instrumentów – 20,00 zł / m-c

Wpłaty w sekretariacie szkoły lub na konto zaznaczając w tytule przelewu
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

Nr konta: 98 1010 1469 0025 5413 9134 0000

PROSIMY O REGULARNE DOKONYWANIE OPŁAT

Szczegółowych informacji dotyczących darowizn na rzecz szkoły udziela sekretariat szkoły.