Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodniczący
Jan SZYSZKA

Zastępca
Bartłomiej CHUDY

Członek

Adam KUTROWSKI

Opiekun samorządu uczniowskiego
mgr Wiesław PLUSKOTA