Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Przewodniczący
Laura MILASZEWSKA

Zastępca
Adam KUTROWSKI

Członek

Jan SZYSZKA

Opiekun samorządu uczniowskiego
mgr Wiesław PLUSKOTA