Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2020/2021

Magdalena Szpilak

Przewodnicząca

Oliwier Borowski

Zastępca przewodniczącej

Wojciech Jakubowski

Członkowie

Martyna Krzyżkowiak

Oskar Hrankowski

 

Opiekun samorządu uczniowskiego
mgr Wiesław PLUSKOTA