Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodniczący
Agnieszka SAWICKA

Zastępca
Adam KUTROWSKI

Członkowie

– Barbara ALEKSANDRZAK

– Dominika MUSIELAK

– Stanisław SCHULZ

– Wojciech STĘPIEŃ

Opiekun samorządu uczniowskiego
mgr Wiesław PLUSKOTA